บ้านสวนเห็ดฟาร์ม (Mushroomhome)
บริหารงานโดย คุณพุทธิชัย การพุฒมี และคุณสุดารัตน์ ทรายทอง ซึ่งได้รับการอบรมการเพาะเห็ด จาก ศูนย์ไทยไบโอเทค โดยดร.อานนท์ เอื้อตระกูล
ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสการเกษตร องค์การค้าโลก แห่งสหประชาชาติ ปี 2524-48

ที่ตั้งฟาร์ม อยุ่เลขที่ 38 ม.7 ต.เต่าเล่า อ.บางซ้าย จ.อยุธยา บนเนื้อที่ 3 ไร่ โดยที่ฟาร์มเป็นจุดศึกษา การเพาะเห็ดเบื่องต้น ทางฟาร์มจะผลิตเห็ดแบบ
กึ่งครบวงจร ผลิตก้อนเห็ดคุณภาพสุง (สูตรดร.อานนท์ ) การขายก้อนคุณภาพสูง การเปิดดอกเห็ด ชนิดต่างๆ เช่น เห็ดขอน เห็ดภูฐาน เห็ดฮังกะรี เห็ดโคนญี่ปุ่น และยังจำหน่าย อุปกรณ์การทำเห็ด เช่น ถุงพลาสติก คอขวด และ วัสดุเพาะสำเร็จรูป (KAT 301) สารไล่แมลงต่างๆ ที่ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ ฯลฯ และรับผลิตเห็ดสดและก้อนเห็ดตาม สำหรับผู้ที่สนใจ

 
   
 
 
บ้านสวนเห็ดฟาร์ม 38 หมู่ 7 ต.เต่าเล่า อ.บางซ้าย อยุธยา 13270  โทร.081-9359840   อีเมล putmigthy@hotmail.com, sudara_sai@hotmail.com
© 2010 Mushroom Home.COM All Rights Reserved. design by publish iDEA