สินค้าและบริการ

• เห็ดโคนญี่ปุ่น
 
• เห็ดขอน
 
• เห็ดภูฐาน
 
 
สินค้าประเภทก้อนเห็ด
ราคา/ก้อน(บาท) ไม่รวมค่าจัดส่ง
ก้อนเห็ด โคนญี่ปุ่น
9 - 13 บาท ขึ้นกับจำนวนก้อน
ก้อนเห็ดภูฐาน
7.5 - 8.5 บาท ขึ้นกับจำนวนก้อน
ก้อนเห็ดขอน
7.5 - 8.5 บาท ขึ้นกับจำนวนก้อน
ก้อนเห็ดฮังกะรี
7.5 - 8.5 บาท ขึ้นกับจำนวนก้อน
ก้อนเห็ดเป๋าฮื้อ
8.5 - 10 บาท ขึ้นกับจำนวนก้อน

เงื่อนไข

1. ราคาไม่รวมค่าขนส่ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะทาง และจำนวนที่สั่งซื้อ

2. หากต้องการได้ราคาส่ง ต้องสั่งอย่างน้อย 3,000 ก้อนขึ้นไป

3. การชำระค่าก้อนเห็ด ค่ามัดจำ : 40% ของย้อดทั้งหมด และทาง บ้านสวนเห็ดฟาร์ม จะจัดเตรียมการผลิตให้เฉพาะท่านที่โอนค่ามัดจำเรียบร้อยเท่านั้นส่วนที่เหลือ ชำระก่อนส่งสินค้า 2 วัน

4. กำหนดส่งของ : ประมาณ 45-60 วัน(ขึ้นอยู่กับชนิดของเห็ด)นับจากวันที่ได้รับค่ามัดจำเรียบร้อยแล้ว ระยะเวลาส่งอาจเร็วหรือช้ากว่าที่กำหนดไว้ได้ ทั้งนี้ ขอกำหนดวันส่งที่แน่นอนตามวันที่เชื้อเดินเต็มก้อน และพร้อมเปิดดอกเท่านั้น


คุณภาพก้อนเชื้อเห็ด

1. เชื้อเดินเต็ม สม่ำเสมอ ให้ดอกเห็ดที่มีคุณภาพและผลผลิตสูง

2. เส้นใยเดินอย่างน้อย 80% ของก้อน หรือเดินเต็มก้อน เส้นใยจึงแข็งแรงและพร้อมต่อการเปิดดอก

3. ผลิตก้อนได้น้ำหนักมาตรฐานทุกก้อน น้ำหนักก้อน : ประมาณ 900 กรัม-1 กิโลกรัม / ก้อน

4. บ้านสวนเห็ดฟาร์ม ไม่มีนโยบาย ซื้อก้อนเห็ดจากที่อื่นมาขาย

 
 
 
• ถุงใส่วัสดุเพาะ
• คอขวด
• จุกประหยัด
• ดีเกลือ
• โดโลไมค์
• ภูไมค์
• แร่ม้อนท์
• จุลินทรีย์สำหรับกำจัด หนอน ไร เชื้อรา ไมโตฟากัส / เชื้อ BT / พลายแก้ว
• สารไล่แมลง น้ำส้มควันไม้ ฟังแบคคิว
• อาหารเสิม KAT 108
• จุลินทรีย์สำหรับกำจัด หนอน ไร เชื้อรา ไมโตฟากัส / เชื้อ BT / พลายแก้ว
• สารไล่แมลง น้ำส้มควันไม้ ฟังแบคคิว
• อาหารเสริม KAT 108
• อุปกรณ์ ระบบน้ำภายในโรงเรือน
• อุปกรณ์อื่นๆ อีก ฯลฯ ราคาขึ้นลงตามราคาตลาด
 

• รับผลิตก้อนเชื้อเห็ดสำหรับผู้ที่สนใจจะเปิดดอก หรือผู้เริ่มต้น
• ให้คำปรึกษาทุกขั้นตอน เรื่องการทำโรงเรือน การเปิดดอก การดูแลหลังการเปิดดอก
 
 
บ้านสวนเห็ดฟาร์ม 38 หมู่ 7 ต.เต่าเล่า อ.บางซ้าย อยุธยา 13270  โทร.081-9359840   อีเมล putmigthy@hotmail.com, sudara_sai@hotmail.com
© 2010 Mushroom Home.COM All Rights Reserved. design by publish iDEA